Câu hỏi

Nguyễn Phương Linh - Hà Nội

19/12/2015 - 09:28

Thưa bác sĩ, em bị cận và loạn thị cả hai mắt, mỗi mắt đến hơn 2 điop cận và gần 3 điop loạn. Thời gian gần đây mắt em hay bị nhức và mỏi rất nhiều. Mỗi ngày từ khoảng 11h trưa tới 13h và từ 17 – 19h là em không thể mở mắt ra được. Em có uống thuốc và dùng thuốc nhỏ mắt nhưng không thấy giảm, mong bác sĩ cho lời khuyên ạ! Em làm việc với máy tính cũng nhiều, từ 3-6 tiếng đồng hồ mỗi ngày.

Thưa bác sĩ, em bị cận và loạn thị cả hai mắt, mỗi mắt đến hơn 2 điop cận và gần 3 điop loạn. Thời gian gần đây mắt em hay bị nhức và mỏi rất nhiều. Mỗi ngày từ khoảng 11h trưa tới 13h và từ 17 – 19h là em không thể mở mắt ra được. Em có uống thuốc và dùng thuốc nhỏ mắt nhưng không thấy giảm, mong bác sĩ cho lời khuyên ạ! Em làm việc với máy tính cũng nhiều, từ 3-6 tiếng đồng hồ mỗi ngày.

Đã trả lời

Trần Diệu Huyền

19/12/2015 - 09:28

Thưa bác sĩ, em bị cận và loạn thị cả hai mắt, mỗi mắt đến hơn 2 điop cận và gần 3 điop loạn. Thời gian gần đây mắt em hay bị nhức và mỏi rất nhiều. Mỗi ngày từ khoảng 11h trưa tới 13h và từ 17 – 19h là em không thể mở mắt ra được

Bạn nên thường xuyên thư giãn mắt cho mắt được thảnh thơi cho khỏe, và tra thuốc bảo vệ đôi mắt luôn sáng và khỏe mạnh mỗi ngày

Đã trả lời

Rùa Con-VN4U

19/12/2015 - 09:28

Tôi là Huy From VN4U

ồ thế à 

Đã trả lời